Algı Kapıları


Algı Kapıları; Cesur Yeni Dünya’nın da yazarı olan Aldous Huxley’nin, Jim Morrison’ı etkileyip The Doors grubunun isminin belirlenmesine sebep olan ve benim hayatımda da önemli bir yere sahip kitabıdır.

Cultural references

This book was the influence behind Jim Morrison naming his band The Doors in 1965.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Doors_of_Perception

Aşağıdaki satırları okuduğumda çok etkilenmiştim. Önceleri pek altını çizmezdim kitapların fakat bunu kaybetmek istemedim…

Her birey, doğar doğmaz kendini içinde bulunduğu dil geleneğinin hem yararlanıcısı hem de kurbanıdır; dil, onun diğer insan deneyimlerinin biriktirilmiş kayıtlarına girebilmesini sağladığı ölçüde yararlanıcı; dil, onu indirgenmiş bilincin mümkün olan tek bilinç olduğuna ikna ettiği ve onun gerçeklik duygusunu bozduğu ölçüde kurbanıdır; böylelikle kendi kavramlarını veri, kendi sözcüklerini de gerçek şeyler yerine koymaya eğimli hale gelir. Yani dinsel söylemde “Bu dünya” denilen şey, dil tarafından ifade edilen ve böylelikle sersemleştirilen indirgenmiş bilinç dünyasıdır.

Aldous Huxley Algı Kapıları s. 19

Üzerine pek çok kitap yazılabilecek, aynı zamanda yazılmış birçok şeyi de özetlemeye yetecek güçte bir pragraftı benim için. Halen de değişmedi…Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *